Банкови детайли
Резервирай онлайн

Банкови детайли

Банкови сметки :

Първа Инвестиционна Банка АД
Банков код : FINVBGSF
Банкова сметка в лева : BG21 FINV 9150 10BG N000 DC
Банкова сметка в евро : BG61 FINV 9150 10EU R00E CB
Банкова сметка в щатски долари : BG46 FINV 9150 10USD 000 DD

Получател : Травъл Ес Експрес ЕООД


First Investment Bank
Blvd. Dragan Tzankov No 37, Sofia 1797, Bulgaria
BIC : FINVBGSF
IBAN : BG21 FINV 9150 10BG N000 DC in BGL
IBAN : BG61 FINV 9150 10EU R00E CB in EUR
IBAN : BG46 FINV 9150 10USD 000 DD in USD

Beneficiary:
Travel S Express Ltd.