ОПИК
Резервирай онлайн

ОПИК
„ТРАВЕЛ ЕС ЕКСПРЕС“ ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 21.12.2020г. „Травел Ес Експрес“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0140 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 947,82 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от ОПИК 2014-2020.


Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19

Бенефициент: „Травъл Ес Експрес“ ЕООД


Обща стойност: 10 947.82 лв., от които 9 305.65 лв. европейско и 1 642.17 лв. национално съфинансиране.


Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.


" ТРАВЕЛ ЕС ЕКСПРЕС " ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансирана по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

На 29.09.2020г. " Травел Ес Експрес " ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-24103-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.
Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: „Травъл Ес Експрес“ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.09.2020 г.
Край: 29.12.2020 г.